Wat is fotosynthese?

Blog Wat is fotosynthese?

Fotosynthese is een proces bij planten. Planten zetten tijdens de fotosynthese water en koolstofdioxide om in zuurstof en suiker. Dit doen planten onder invloed van energie die ze uit het licht hebben gewonnen.

Hoe werkt het?

Als je water geeft aan de plant, zuigen de wortels dat water op. De wortels vervoeren dit water naar de bladeren. In de bladeren vindt vervolgens de fotosynthese plaats. De bladeren zuigen door middel van huidmondjes koolstofdioxide uit de lucht en de gevormde zuurstof wordt ook weer door deze huidmondjes afgegeven aan de lucht.

De plant heeft ook licht nodig – per plant verschilt het of dit veel of weinig moet zijn. Dit licht wordt opgevangen door de bladgroenkorrels. Dankzij het stofje in de bladgroenkorrels, chlorofyl, krijgen de bladeren hun groene kleur. 

Licht- en donkerreactie

De lichtreactie gaat van start als de bladgroenkorrels licht opvangen. In dit proces komen twee elektronen vrij, waarbij eiwitten elektronen afgeven en opnemen. De energie uit de elektronen wordt vervolgens gebruikt om ATP en NADPH te vormen. Dit moet worden aangevuld met water, waardoor er zuurstof kan ontstaan.

De lichtreactie eindigt wanneer de stofjes ATP en NADPH zijn gevormd. Dit zijn immers de beginstofjes van de donkerreactie. De donkerreactie gebruikt de energie die afkomstig is van de bovengenoemde stofjes. Vervolgens zetten deze stofjes CO2 om in suiker. Dit wordt ook wel het Calvincyclus genoemd, waarin enzymen helpen om een ander enzym aan het werk te zetten. Het Calvincyclus moet zes keer doorlopen worden, voordat een molecuul suiker kan worden gevormd.

Recente berichten